Więcej światła poproszę! / DC Talk – In The Light

Wystarczy już ściemniania! Dzisiaj kawałek stary, ale dobry. Więc się nie starzeje. Posłuchaj DC Talk „In The Light” razem ze mną. Bo właśnie teraz potrzebuję więcej światła. I Ty też.

Jeśli jeszcze nie słyszałeś tego kawałka – nie uwierzysz, że to rok 1995. A album z którego pochodzi (Jesus Freak) otrzymał w 1997 Grammy, a w samych Stanach sprzedał się w ponad 2 milionach kopii. Mimo tylu lat na karku – jak dla mnie – miażdży! Porywa moje przemęczone serce i po prostu… Czemu tak niewiele nowej muzyki, która tak porusza?

Czy wiesz, że członkowie zespołu DC Talk, nie zakończyli kariery w muzyce CCM – jednego spotkacie w kapeli Newsboys, kolejni z powodzeniem kontynuują kariery solowe jako Kevin Max oraz TobyMac (zobacz: https://calamuzykadlaboga.pl/tobymac-love-broke-thru/)

TO CO MNIE NISZCZY…

… to jest pycha, egoizm, moje „ja”. I najgorsze, a zarazem najlepsze jest to, że nie ma na nią innego ratunku, niż Jezus. Jego miłość. Łaska. Potrzebuję światła Bożego, bo wszystko inne zaciemnia obraz mojego życia.

Zresztą, tym razem nie będę się rozpisywał. Dobry tekst więc niech sama piosenka mówi!

The disease of self runs through my blood
It’s a cancer fatal to my soul
Every attempt on my behalf has failed
To bring this sickness under control

Tell me, what’s going on inside of me?
I despise my own behavior
This only serves to confirm my suspicions
That I’m still a man in need of a Savior

Choroba egoizmu jest w mojej krwi
to rak, niszczący moją duszę
Każda próba poradzenia sobie z tym
na własną rękę – zawiodła

Powiedz mi – co dzieje się w mnie?
Gardzę moim własnym zachowaniem
To tylko potwierdza moje poejrzenia,
że wciąż jestem człowiekiem, który potrzebuje Zbawcy.

DC TALK – IN THE LIGHT / TEKST (FRAGMENTY) + TŁUMACZENIE:

I keep trying to find a life
On my own, apart from You
I am the king of excuses
I’ve got one for every selfish thing I do

Próbuję znaleźć życie
na własną rękę, z dala od Ciebie
jestem królem wymówek
mam jedną na każdą samolubną rzecz, którą robię

I wanna be in the Light
As You are in the Light
I wanna shine like the stars in the heavens
Oh, Lord be my Light and be my salvation
Cause all I want is to be in the Light
All I want is to be in the Light

Pragnę być w Świetle
Tak jak TY jesteś w Świetle
pragnę jaśnieć jak gwiazdy na niebie
O, Boże bądź moim Światłem i moim zbawieniem
Bo wszystko czego pragnę to być w Świetle
wszystko czego pragnę to być w Świetle
DC Talk - In The Light
DC Talk - In The Light
DC Talk – In The Light

Scroll to Top